Pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu interneto parduotuvėje „dekor8.lt/shop“ susijusios nuostatos.

1.2.   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs (ir pažymėjęs punktus) su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „APMOKĖTI“ .

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. „dekor8.lt/shop“  el. parduotuvė priklauso UAB DEKOR8. Užsisakant prekes-produktus interneto parduotuvėje „dekor8.lt/shop“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2.   Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

2.3.   Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4.   Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.5.   Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6.   Pirkėjas, el. parduotuvėje užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, jei perkame prekes susikuriant naują paskyrą.

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.   Pirkėjas, pateikdamas užsakymą interneto parduotuvėje „dekor8.lt/shop“ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

3.2.   Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3.   Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, UAB DECOR SERVICE turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.4.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis interneto parduotuvės „dekor8.lt/shop“ teikiamomis paslaugomis.

4.2.   Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5.   Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.6.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.7.   Pardavėjas neatsako dėl skirtingų kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių ekranų ypatybių, elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalvų ir formų  neatitikimo nuo realių prekių spalvų ir formų.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.

5.1.   Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2.   Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.3.   Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.4.   Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 kalendorinę dieną, užsakymas anuliuojamas.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.   Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3.   Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekės gali būti siunčiamos kitais būdais, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo.

6.4.   Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

6.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6.   Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7.   Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.8.  Gavęs prekes paštu ar atsiėmęs prekes prekių siuntimo terminaluose, Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1.   Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

7.2.   Vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus tokias prekes:

Audinius;

Kūdikių drabužėlius (iki 86 cm ūgio arba 24 mėn.)

Patalynės reikmenis;

Žaislus;

Sveriamas ir matuojamas prekes, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų dauguma parduodamų produktų yra priskiriami prie “matuojamos prekės” kurias specialiai paruošiame, todėl įsitikinkite, kad perkate savo lūkesčius atitinkančias produktus, o jei turite abejonių dėl produkto tinkamumo jūsų atveju – kreipkitės į mūsų darbuotojus konsultacijai dėl tinkamo produkto pasirinkimo, tačiau galutinį sprendimą dėl produkto tinkamumo prisiimate savo atsakomybe.

  1. RINKODARA IR INFORMACIJA

8.1.   Pardavėjas interneto parduotuvėje „dekor8.lt/shop“ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.

8.3.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

8.4.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5.   Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.